POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ KRAKOWSKI
im. ks. Karola Wojtyły

CO NIECO O NAS

Odwiedź nas
ul. Z y b l i k i e w i c z a 2b
31-029 Kraków
(Dom Turysty - wejście obok kasyna)
tel. 12 422-85-28
kologrodzkie@gmail.com
Dyżury:
w poniedziałki 12:00-15:00
wtorki i czwartki 15:00-18:00

Odznaki krajoznawczo-turystyczne

Koleżanki, Koledzy,
Członkowie i Sympatycy!

Zapraszamy na naszą nową, aktualną stronę internetową, pod adresem:

www.kologrodzkie.pl


NASZE AKCJE
Linki

Copyright © 2007-2018 - Koło Grodzkie