Wydawca
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
w Krakowie


Zespół redakcyjny
Redaktor naczelny:
Kamil Barwacz

Wycieczki autokarowe:
Krystyna Grdal

Fotografie:
Elźbieta Kloc
Wiktoria Otfinowska

Kontakt z Redakcją
Koło Grodzkie PTTK
ul. Z y b l i k i e w i c z a 2b
31-029 Kraków
(Dom Turysty - wejście obok kasyna)
tel. 12 422-85-28
kologrodzkie@gmail.com

Koleżanki, Koledzy,
Członkowie i Sympatycy!

Zapraszamy na naszą nową, aktualną stronę internetową, pod adresem:

www.kologrodzkie.plSerwisy PTTK
Strony partnerskie
Copyright © 2007-2012 - Koło Grodzkie